Wat kan ik voor je doen?

Trainend coachen

Je bent een actieve sporter. Je wilt je prestaties op een hoger niveau brengen, maar weet niet hoe. Of je bent al wat 'ouder' en je hebt moeite met het feit dat je ouder wordt. Je haalt je PR's niet meer, mist de motivatie maar wilt wel nog blijven sporten. Hoe pak je het aan zonder het blessureleed en met plezier in het sporten. 
Je sport is fietsen, lopen, zwemmen of schaatsen. Je doet deze sporten afzonderlijk of in combinaties zoals duathlon of triathlon. Ik help je met schema's en begeleiding. De schema's zijn gericht op jouw doel en situatie en dus op maat gemaakt. We kijken naar de hoeveelheid tijd die je kunt besteden aan je sport naast de andere verplichtingen die je hebt en passen de training daarop aan. We onderzoeken wat je doelen zijn en hoe dit past in je dagelijks leven. Per week houden we bij hoe het gaat en wat we moeten aanpassen. Bij de start gebruiken we een inspanningstest zodat je begint vanuit het juiste niveau. Ook maak ik een bewegingsanalyse zodat ik de technische trainingen voor op maat kan maken. Dat bij elkaar maakt dat we juiste mix kunnen vinden tussen duur- intensieve- en krachttrainingen. 

Coachend trainen

Je wilt gaan sporten maar je ervaart belemmeringen om dit daadwerkelijk te gaan doen. Je kunt de motivatie niet vinden of je bent bang dat er door het sporten (weer) medische klachten ontstaan. Ik kan je persoonlijk begeleiden in samenspraak met je arts en/of een fysiotherapeut zodat op een verantwoorde manier gaat sporten. Samen met anderen kunnen we op zoek naar het plezier in bewegen. Dit doen we buiten in de natuur, zodat we bewegen in een rustige omgeving waarin spel, plezier en bewegen samen komen. Als het kan doen we dit in gelijkgestemde groepen zodat de motivatie ook vanuit de groep komt. Elkaar helpen maakt dat het bewegen een manier van leven wordt. Bewegen is hierbij een ruim begrip. Dan kan zijn wandelen, wat steviger wandelen, rustig hardlopen of fietsen. Zwemmen kan ook een optie zijn.

Wat is mijn visie?

De spelende mens.
Plezier en spel zijn belangrijk om mee te nemen in het dagelijks leven. Johan Huizinga maakt dit duidelijk in zijn boek Homo Ludens (De spelende mens).  Zonder plezier en spel is leren moeilijker en beklijft het minder.

Hoe moeten we spel begrijpen? Homo Ludens begint met een opsomming van definiërende kenmerken. Spel, zo begint Huizinga, is allereerst een vrije handeling. Hier treffen we een eerste dubbelzinnigheid aan, want spel is een vrijwillige overgave aan de regels en rituelen van het spel en daardoor juist ook een vrijwillige beknotting van de eigen vrijheid ten behoeve van het spel. Het spel vraagt de speler mee te spelen, geen spelbreker te zijn. Spelen is daarmee ook altijd een ‘gespeeld worden’, je mee laten voeren door de regels van het spel. De mens is weliswaar de katalysator van ludieke culturele uitdrukkingen als taal, theater, rechtspraak of sport, maar is nooit helemaal meester over het spel. (Elize de Mul)

Het spel is een vorm van overgave. Het dient niet direct een doel maar het geeft uitdrukking aan vrijheid. Spel schept niet alleen plezier en genot, maar het brengt ons ook samen, het creëert saamhorigheid en gemeenschap. Het is daarmee een onontbeerlijk element van een gezonde een veerkrachtige samenleving. 

Ik ben er van overtuigd dat spel inhoud geeft aan de motivatie en drijfveer voor bewegen, sporten in groepen of alleen. Samen sporten met daarin een spelelement geeft motivatie. Elkaar uitdagen, verleiden en motiveren is een vorm van spel. Als je alleen sport zijn er allerlei vormen waarbij spel terugkomt. Lopen van lantarenpaal naar lantarenpaal, een vast rondje lopen op tijd en dan de tijd scherper krijgen. Wat meer geavanceerd zijn de digitale omgevingen met sporthorloges, fietscomputers en zelf digitale fietsomgevingen als Zwift. 


Principes achter de coaching
Het centrale doel van Jungs psychologie is het proces van de zelfverwezenlijking of individuatie. Naast het 'ik' of 'ego' onderkent Jung het zelf: een totaliteit om het 'ik' heen die zowel het bewuste als het onbewuste deel van de persoonlijkheid omvat. Bewust worden van de processen in het onbewuste deel van onze persoonlijkheid zijn de weg om jezelf te ontwikkelen. Ontwikkelen is dan ontdekken welke belemmeringen je blokkeren om die persoon te zijn die je werkelijk bent. Ontwikkelen werkt bevrijdend en keert nieuwe kansen voor het leven.
Voor het bewust worden van deze processen gebruik ik twee methodieken. De eerste is die van het 'Systemisch werk' en de ander van de 'Transactionele Analyse'.
Systemisch werk is een theorie ontwikkeld door Bert Hellinger. De principes van het Systemisch werk zijn de ordening van familie- of organisatiesystemen. Het systemische verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. Als we opgroeien worden we gevormd door het systeem waar we in geboren zijn. Iedere familie heeft een eigen cultuur die is gevormd door het verleden. Binnen het systeem heeft iedereen een plek. Dat noemen we de ordening. Deze context van cultuur en ordening zijn de gegevens waarbinnen wij ons ontwikkelen. Verstoringen in deze context hebben bewust en onbewust invloed op wie we zijn welke grote invloed kan hebben op het individu en zelf op vele generaties. Door deze onbewuste invloed inzichtelijk te maken, zijn we in staat om te leren en onszelf te ontwikkelen.
De Transactionele Analyse (TA) is een persoonlijkheidstheorie die is ontwikkeld door de Canadees-Amerikaanse psychiater Eric Berne. TA gaat er vanuit dat onze levensloop wordt bepaald door de positieve en negatieve besluiten die we nemen. Negatieve besluiten beperken onze groei en positieve besluiten bevorderen onze groei. Dit systeem van positieve en negatieve besluiten noemt Berne een script. Dit script bepaalt hoe wij dagelijks handelen en communiceren. Dat communiceren doen we vanuit drie posities: de ouder, de volwassene en het kind. Door inzicht te krijgen in de positie van waaruit je communiceert (of wordt aangesproken door de ander) ben je in staat om je communicatie en gedrag aan te passen zodat je zelf een beter resultaat kan bereiken.

Trainer
Sinds 2000 ben ik een gediplomeerd triathlon trainer. Ik heb de opleiding tot triathlon trainer A gevolgd bij de Nederlandse Triathlon Bond. Onderwerpen tijdens de opleiding zijn: didactiek, fysiologie, trainingsleer en bewegingsleer voor zwemmen, fietsen en lopen. Tijdens de opleiding is veel aandacht besteed aan het trainen van amateur triathleten. Ik heb ervaring als trainer met zwemmen, fietsen, lopen en schaatsen en de combinaties van deze sporten. Zowel groepen als van individuele atleten. Soms gaat het daarbij om een bijzondere prestatie, zoals een marathon of een speciaal evenementen zoals de Ironman, Transalp of Cape Epic. Ik kan mensen de eerste stappen aanleren van alle eerder genoemde sporten maar ook ervaren sporters begeleiden die een volgende stap willen maken in de richting van het niveau van topamateur. Denk bijvoorbeeld aan intensieve begeleiding in combinatie met techniek trainingen.Wil je weten hoe ik je kan helpen? Neem contact met me op.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.